Külföldi Nyelvtanulási Program

A Külföldi Nyelvtanulási Program lehetőséget kínál a 9. és 11. osztályos gimnáziumi és szakgimnáziumi képzéseken tanulóknak, hogy kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vegyenek részt a Nemzeti Alaptanterv szerint tanulható első idegen nyelvek (angol, francia, német, kínai) célországaiban. A nyelvtanfolyamok kéthetes időtartamban, minimum heti 20 nyelvórával valósulnak meg. A tanulók a nyelvórákon kívül egyéb kulturális, szabadidős programok keretében is lehetőséget kapnak a nyelvtanulásra, illetve a célnyelvi ország kultúrájának, szokásainak megismerésére. A Nagykanizsai Szakképzési Centrum törekszik arra, hogy igyekezzen megtalálni nevelési és oktatási tevékenységeink során azokat a módszereket, eljárásokat, amelyekkel a tanulási/tanítási folyamat eredményesebbé tehető. Ilyennek tekintjük az Erasmus és a KNYP programokat, ahol a tanulóink plusz önerő, anyagi ráfordítás nélkül tudnak részt venni, és nem csupán nyelvtudásukat, de transzverzális képességeiket is tudják fejleszteni.

Copyright © 2016 Nagykanizsai SZC | Minden jog fenntartva!