Külföldi programok

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum 2015. július 1-jén alakult meg, három intézményében a hazánkban elérhető szinte valamennyi szakma elsajátítható. Ehhez kapcsolódóan kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a tanulóink az érdeklődési körüknek megfelelő szakmát tanulhassanak és ezzel hozzájáruljunk személyes és szakmai életük sikeres alakításához.

Célunk az iskolai rendszerű szakképzés és iskolarendszeren kívüli felnőttképzési területeken olyan készségorientált oktatást biztosítani, mely nem csupán az elkövetkezendő néhány évben biztosít elhelyezkedési lehetőséget a munkaerőpiacon, hanem hosszútávon garantálja a nálunk tanulók egzisztenciális biztonságát, egyéni fejlődését és szakma iránti elhivatottságát.

A készségorientált és eredményalapú oktatás, valamint a munkaerőpiacra való felkészítés tudatos nemzetközi kapcsolatokat, s a hozzájuk tartozó környezet felé való nyitást is feltételez. A nemzetközi tapasztalatszerzés lehetővé teszi a diákoknak, hogy felkészüljenek a modern piaci körülmények között való érvényesülésre, azáltal, hogy az iskolai keretek között tanultakat egy külföldi munkakörnyezetben hasznosíthatják. Ehhez társul a nyelvi képességek, az idegen-nyelvtudás és különböző kommunikációs készségek fejlesztése, amelynek megléte egyre fontosabb lesz ahhoz, hogy diákjaink pályakezdőként majd könnyedén el tudjanak helyezkedni. A nemzetközi programok révén a résztvevőknek arra is módjuk nyílik, hogy életre szóló és egyben meghatározó élményekre is szert tegyenek.

Copyright © 2016 Nagykanizsai SZC | Minden jog fenntartva!