WPML not installed and activated.

Hő- és hangszigetelő

TÁJÉKOZTATÓ

Képzés megnevezése: Hő- és hangszigetelő (részszakma)
Ágazat: Építőipar
A szakma azonosító száma: 4 0732 06 13
A részszakmával betölthető munkakör, foglalkozás (FEOR): 7531 Építményszigetelő, Épületszigetelő, Szigetelésbehelyező, Tetőszigetelő

Képzés bemutatása:

A hő- és hangszigetelő szakember ismeri az épület külső határoló szerkezeteinek, belső szerkezeteinek és a gépészeti berendezések, vezetékek hőszigetelési technológiáit, azok folyamatának szabályait és az alkalmazandó anyagokat. A szakma speciális eszközeit, kéziszerszámait, kisgépeit biztonsággal kezeli. A tevékenységekhez kapcsolódó speciális munkavédelmi előírásokat be-tartja. Egyéni és csoportos munkában hő- és hangszigetelési munkát végez. Építmény-és épület-szerkezetek: homlokzat, lapostető, zöldtető és magastető, belső aljzat, hőszigetelését vízszintes és függőleges síkban elhelyez, hőszigetelésből tűzvédelmi borítást készít. Az elkészült szerkezetet felméri, minőségileg és mennyiségileg ellenőrzi. Szigetelési rendszereket javít, szakszerűen bont, hulladékot kezel.

A képzés fő területei (tananyagegységei):

  • Zöldtetők csapadékvíz elleni szigetelése,
  • Épület külső térelhatároló szerkezeteinek hőszigetelése,
  • Gépészeti és berendezés hőszigetelések.

Jelentkezés feltétele: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése

Képzés időtartama: 550 óra (elmélet: 165 óra, gyakorlat: 385 óra), mely előzetes tudásméréssel jelentősen csökkenthető

Előzetes tudásmérése:

A képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.

A képzés tervezett kezdési időpontja: 2021. szeptembertől igény szerint (minimum 14 fő esetén).

Szakmai vizsga: A részszakma elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből kinyomtatott „Tanúsítványt” kap a résztvevő. Szakmai vizsgára ennek birtokában független akkreditált vizsgaközpontban lehet jelentkezni. Részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

A képzésben résztvevők számára segítséget nyújtunk a vizsgára történő jelentkezésben.

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a http://szakkepesítes.ikk.hu/ weboldalon érhetők el (Képzési és kimeneti követelmények Szigetelő Szakma, szakma azonosító száma: 4 0732 06 13. Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Hő- és hangszigetelő).

A képzésre jelentkezés: a jelentkezési lap leadásával, valamint személyesen, illetve postai úton is kérhető.

További információ:

Hegedüsné Jugovits Andrea pályázati és felnőttképzési referens
Tel.: + 36 30 106 1365, E-mail: hegedusne.andi@nagykanizsaiszc.hu

 

Copyright © 2016 Nagykanizsai SZC | Minden jog fenntartva!