Fluidumkitermelő technikus

Képzést indító intézmények:

A szakma ismertetése:

Bányászat és kohászat ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A fluidumbányászat századunk egyik legfontosabb ipari tevékenysége. A fluidumok kiemelkedő szerepet töltenek be mindennapi életünkben. Az ásványi nyersanyagot kutató, kitermelő, tároló és elszállító berendezések, az ásványi nyersanyagot előkészítő és elsődlegesen feldolgozó üzemek létesítésének, telepítésének, működtetésének, karbantartásának műszaki ellenőrzését végzi, feladata az előírásoknak megfelelő termelvény biztosítása. Ahhoz, hogy a felszínre hozzuk, speciális berendezésekre és szakképzett személyzetre van szükség. Ez a fluidumkitermelő technikus irányításával tud megvalósulni.

Tekintettel a kőolaj-, földgáz- és vízbányászat jelenlegi és jövőbeni fontosságára, nagyon jó perspektíva és jövőkép a fiatal generációknak. „Fúrósok nagy családjába” tartozni ma igazi megtiszteltetés. Ajánlott minden fiatal számára, aki kedveli a műszaki gépeket karbantartani, érdekli a működésük, szerteágazó szakmai ismerettel szeretne rendelkezni több műszaki területen, s szeretne részévé válni egy nagy és összetartó bányász közösségnek. Jó szerencsét! – ahogy a terület szakemberei mondanák.

Kompetenciaelvárás:

Műszaki érdeklődés, informatikai alapismeretek, magas szintű és komplex rendszerszemléletű látásmód, természettudományos ismeretek, jó csapattagként való munkavégzés, fizikai állóképesség, felelősségteljes munkavégzés.

A szakképzettséggel rendelkező:

  • kezeli és karbantartja a kőolaj- és földgázmezők gyűjtő- és kezelőrendszereit;
  • ellenőrzi, szereli és karbantartja a távvezeték-szállítási rendszert;
  • működteti a fúróberendezéseket, meghatározza a fúrási tényezőket;
  • szakszerűen használja a gépeket, berendezéseket, szerelvényeket;
  • ellenőrzi és végzi a kőzetbontási folyamatokat;
  • működteti és karbantartja a gépeket, berendezéseket, biztonsági szerelvényeket;
  • ellenőrzi a kőolaj- és földgázkitermelést, alkalmazza a sajátos technológiai eljárásokat;
  • működteti, javítja és karbantartja a termelés berendezéseit, ellenőrzi a kutak helyes működését;
  • a megfelelő gyakorlat megszerzése után irányítja az egy munkahelyre, műszakba beosztott kollégákat.

Copyright © 2016 Nagykanizsai SZC | Minden jog fenntartva!