Felnőttképzési engedélyszáma: E-001343/2015

WPML not installed and activated.

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)

Képzést indító intézmények:

A szakma ismertetése:

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermekneve-lő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánás-módot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • nevelési/oktatási feladatokat értelmezni
 • együttműködni más szakemberekkel
 • szociális problémák felismerésére
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
 • differenciált bánásmód alkalmazására
 • konfliktusok felismerésére és megoldásra
 • adekvát kommunikációra
 • tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
 • rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezésére
 • ügyeleti feladatok ellátására
 • pontos, következetes munkára
 • módszeres munkavégzésre
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
 • pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismereteit alkalmazni
 • a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információk gyűjtésére
 • önművelésre