Felnőttképzés (tanfolyamok)

A felnőttképzés olyan iskolarendszeren kívüli képzési forma, mely során a résztvevők nem állnak a képző intézménnyel hallgatói vagy tanulói jogviszonyban. A felnőttképzés szolgáltatásként, piaci alapon valósul meg. A felnőttképzésre gyakran használjuk a „tanfolyam”, „felnőttképzési tanfolyam”, „iskolarendszeren kívüli képzés” vagy „tanfolyami képzés” szinonimát. A felnőttképzés résztvevője tankötelezettséget teljesített személy lehet – ez jelenleg 16 év, tehát azt jelenti, hogy 16 éves kor fölött vehet részt felnőttképzésben. Felnőttképzésben nem számít diáknak a tanuló, tehát nem jogosult diákigazolványra, sem családi pótlékra vagy árvaellátásra. A felnőttképzés lehet általános, szakmai vagy nyelvi képzés. A jogviszonyt a képzésen résztvevők és a felnőttképzést szervező intézmény közötti felnőttképzési szerződés határozza meg.

A felnőttképzés elsődleges célja egy konkrét részszakma, szakmai- vagy egyéb képzés megszerzése. A másodlagos céljai az egyén munkaerő-piaci helyzetének javítása, folyamatos, akár élethosszig tartó szakmai képzése, a munkaerő-piacon értékes kompetenciák elsajátításának elősegítése. A felnőttképzés további funkciója, hogy – foglalkoztatást segítő képzések segítségével – támogassa a munkanélküliek ismételt kilépését a munkaerő-piacra. A felnőttképzés célja emellett az is lehet, hogy javítsa a munkahelymegtartást kiegészítő képzésekkel, elősegítse a munka eredményességét a már betöltött állásban vagy munkakörben, támogassa a munkahelykeresést.

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatások:

 • előzetesen megszerzett tudás mérése
 • bemeneti kompetenciamérés,
 • képzés hatékonyságának növelése
 • munkavállalás elősegítése

A felnőttképzés típusai:

 • szakmai képzések
 • nyelvi kurzusok, nyelvtanfolyamok
 • cégek saját külső és belső képzései, vállalati tréningek
 • álláskeresést, elhelyezkedést segítő képzések
 • vállalkozást segítő képzések
 • hatósági képzések
 • egyéb képzések

A felnőttképzési tanfolyamok finanszírozása az alábbi három módon történhet:

 • önköltséges tanfolyam, tehát a résztvevő maga fizeti a képzés díját
 • állami támogatással megvalósuló képzés (beleértve a munkaügyi központ által támogatott képzéseket és az EU-pályázatokat is)
 • a tanfolyam finanszírozását a munkáltató vállalja át, a cégek saját dolgozóik tanulását támogatják

Copyright © 2016 Nagykanizsai SZC | Minden jog fenntartva!