Szakképzés

A SZAKKÉPZÉS ÉS A MUNKAERŐ-PIACI KÉPZÉS MEGÚJÍTOTT RENDSZERE:

SZAKKÉPZÉSI CENTRUMUNK SZAKMAI OKTATÁST, SZAKMAI KÉPZÉST, VALAMINT EGYÉB KÉPZÉST IS SZERVEZ.

A szakképzés ingyenessége:

Az állam a szakképzésben való részvétel keretében

  • legfeljebb kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül,
  • és a szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga befejezéséig ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.

A KÉPZÉSBE VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS ÉLETKORI FELTÉTELEI:

Tanulói jogviszonyban: Nappali rendszerű szakmai oktatásban annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a tanuló a 25. életévét betölti. Tanulói jogviszony a szakképző intézmény és a tanuló között jön létre.

Felnőttképzési jogviszonyban: Azon tanév végét követő naptól, amikor a 16. életévét betölti, felső korhatár nincs. Szakmai képzésben vagy rövidített képzési idejű szakmai oktatásban.
Felnőtt képzési jogviszony a felnőttképző és a képzésen résztvevő között jön létre. 25. életév felett kizárólag felnőttképzési jogviszony létesíthető, aki azonban a 25. életévét még nem töltötte be (16-25 év közötti) akár nappali munkarendben, tanulói jogviszonyban is megszerezheti a második szakmáját is ingyenesen. Felnőttképzési jogviszony keretein belül a képzésben részt vevő személy a 20. életévének betöltéséig családi pótlékra jogosult.

NSZC Cserháti Sándor NSZC Thúry György NSZC Zsigmondy Vilmos
Technikum és Kollégium Technikum Technikum

Copyright © 2016 Nagykanizsai SZC | Minden jog fenntartva!