Felnőttképzési engedélyszáma: E-001343/2015

WPML not installed and activated.

Online jelentkezés nyelvi képzésre

Adja meg adatait!

 

Kérem válasszon nyelvet és szintet!

 
 
 
 
  • Dialóg Nyelviskola és Vizsgacentrum
    8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/B
 
 
  • Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozatot tevő hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott adatokat a Nagykanizsai SZC kezelje a jelen jelentkezési lappal összefüggésben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Nagykanizsai SZC kinyilvánítja, hogy az adatkezelés során figyelemmel van az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete-az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) –, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire.

 

Megerősítés