Felnőttképzési engedélyszáma: E-001343/2015

WPML not installed and activated.

Felnőttképzési szolgáltatások

A FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSMENTESEN VEHETŐK IGÉNYBE.

Az előzetesen megszerzett tudás felmérésének és beszámításának folyamatleírása

Az előzetes tudásmérés a szakmai vezető, illetve az általa kijelölt szaktanár által elkészített írásbeli és/vagy szóbeli feladatlappal, illetve gyakorlati feladattal történik. A kijelölt oktató értékeli a teljesítést. A követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén az adott tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni. A felmentést a képzési díj megállapításánál is figyelembe kell venni. Nyelvi képzéseknél valamennyi jelentkező esetében kötelezően el kell végezni.

Az előzetes tudásmérés kérése: a képzési profilunkba illeszkedő, előzetesen megszerzett ismereteinek és készségeinek felmérését bárki kérheti. Az előzetes tudásmérés igénybevételének szándékát írásban kell jelezni, megjelölve a szakterületet vagy részterületet. A szakmai vezető az értékelés eredményeként tájékoztatja a résztvevőt az ajánlható képzéseinkről, az abba történő bekapcsolódás lehetőségéről, feltételeiről, illetve ha arra lehetőség van, az adható felmentésről, vagy a közvetlen modul/záró vizsgára történő jelentkezés módjáról.

Intézményünk ezt a szolgáltatást a képzéseinkre jelentkezőknek díjmentesen biztosítja, egyéb kérelmező esetében szolgáltatási térítés ellenében, mely egyedi elbírálás alapján kerül meghatározásra.

A dokumentált módon megszerzett ismeretek beszámítása: erre megfelelő előképzettségek, vagy igazolt munkatapasztalat esetében van lehetőség. A jelentkező, amennyiben valamilyen dokumentált szakirányú előképzettséggel illetve munkatapasztalattal rendelkezik, írásban kérheti adott tantárgyból, tananyagrészből az óralátogatás alóli felmentését. A képzettséget, munkatapasztalatot igazoló dokumentum eredeti példányát be kell mutatni, annak másolatát pedig mellékelni kell. A szakmai vezető és a szaktanár egyedi elbírálás alapján dönt az adott tárgy óralátogatása alóli felmentésről. A szakmai vezető a felmentést előzetes tudásméréshez is kötheti, melyen meghatározott teljesítményt kell elérni. A felmentést a képzési díj megállapításánál is figyelembe kell venni.

Álláskeresési technikák

Az álláskeresési technikák tréning egy csoportos foglalkozás, melynek keretében az álláskereséshez szükséges készségek megerősítésében, a munkavállalásra való felkészítésben, a sikeresek munkakereséshez nyújtanak segítséget a Nagykanizsai Szakképzési Centrum munkatársai.

A tréning során a résztvevők 4-8 fős csoportfoglalkozás keretében ismerkednek meg a hatékony álláskeresési módszerekkel, technikákkal. A tréning célja, hogy a résztvevők az elsajátított ismereteket hatékonyan tudják alkalmazni a gyakorlatban is, elősegítve ezzel a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedést.

Elhelyezkedési tanácsadás

Célja: az álláskereső felismerje a végzettségei és személyes elvárásai, valamint a munkaerőpiac kínálta lehetőségek közötti összefüggéseket és ez által munkához jusson. A tanácsadás ezen formája ötvözi az álláskeresési tréning és a karrier tanácsadás elemeit.

Olyan ismereteket nyújt továbbá, melyek segítik a munkavállalót a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályok közötti eligazodásban, különös tekintettel a munkaviszony létesítése, a munkaszerződés, a próbaidő, a munkavégzés szabályai, valamint a munkaviszony megszűnése kérdéskörökben.