ECDL vizsgaközpont

ECDL-lepeselony

Az ECDL rendszer érvényes díjtételei 2015. február 1-jétől

(Figyelem: A fizetendő díjak tárgyi adómentesek, áfát nem tartalmaznak!)

A vizsgázók által fizetendő díjak

Regisztrációs díj

 • ECDL Standard (7 modulos) alapdíj
  • felnőtteknek: 7500 Ft
  • általános és középiskolás, valamint a felsőoktatási intézményekben tanuló, diákigazolvánnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatók számára: 5500 Ft (csak a diákakcióhoz és a teleház akcióhoz csatlakozott vizsgaközpontoknál érvényes)

 • ECDL Base alapdíj:
  • felnőtteknek: 6000 Ft
  • általános és középiskolás, valamint a felsőoktatási intézményekben tanuló, diákigazolvánnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatók számára: 4500 Ft (csak a diákakcióhoz és a teleház akcióhoz csatlakozott vizsgaközpontoknál érvényes)

 • ECDL Base utáni ECDL Standard (7 modulos) regisztrációsdíj-különbözet
  • felnőtteknek: 3000 Ft
  • általános és középiskolás, valamint a felsőoktatási intézményekben tanuló, diákigazolvánnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatók számára: 2000 Ft (csak a diákakcióhoz és a teleház akcióhoz csatlakozott vizsgaközpontoknál érvényes)

 • Önálló modulok (kivéve: CAD és Advanced modulok): modulonként egységesen mindenki számára 4000 Ft

 • CAD modul alapdíj:
  • felnőtteknek: 7500 Ft
  • általános és középiskolás, valamint a felsőoktatási intézményekben tanuló, diákigazolvánnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatók számára: 5500 Ft

 • Advanced modulok alapdíjai: modulonként egységesen mindenki számára 8000 Ft

 • Jeles érettségivel bizonyítványt igénylők számára: 5500 Ft
  (akinek már van vizsgakártyája, annak nem kell regisztrációs díjat fizetnie)
 • OKJ-vizsgamentességet élvezők regisztrációs díja:
  • felnőtteknek: 10 000 Ft
  • diákok számára: 8000 Ft

A vizsgadíjak és a tanfolyamok ára

A vizsga- és tanfolyami díjak meghatározása minden vizsgaközpont saját hatáskörébe tartozik. Kivételt képeznek a diákakcióhoz csatlakozó központok, ahol a vizsgadíj diákok számára egységesen legfeljebb 1800 Ft/vizsga.

Vizsgadokumentumok elvesztése esetén fizetendő díjak

Amennyiben a vizsgázó a vizsgakártyáját elveszíti, 500 Ft befizetése ellenében igényelhet újat. Bizonyítvány elvesztése esetén a fizetendő díj 2000 Ft.

A vizsgaközpontok által fizetendő díjak

Egy intézmény 1-3 telephelyének akkreditáltatása esetén

A szerződéskötéskor fizetendő, a hároméves szerződés első évére szóló ECDL alapcsomag díjtételei telephelyenként:

 • akkreditációs eljárás díja:
  200 000 Ft
 • vizsgáztatók képzése:
  10 000 Ft/vizsgabiztos, vagy vizsgabiztos ÉS kapcsolattartó, 5000 Ft/kapcsolattartó
 • az akkreditációkor előre megvásárolandó vizsgakártyák ára (az alábbi konstrukciók közül választhatóan):
  30 db felnőtt kártya (7500 x 30 = 225 000 Ft)
  40 db diák kártya (5500 x 40 = 220 000 Ft)
  15 db felnőtt és 20 db diák kártya (112.500 Ft + 110.000 Ft = 222 500 Ft)

A második és harmadik évben, illetve a szerződés meghosszabbítása esetén a további években az éves üzemeltetési díj telephelyenként

180 000 Ft

Az éves díj tartalmazza:

 • az ECDL Iroda minőségbiztosítási tevékenységét;
 • az európai rendszerbe való regisztráció költségét;
 • az ECDL működésével kapcsolatos egyéb adminisztrációs és oktatás-kiegészítő tevékenységet.

Egy intézmény 4-6 telephelyének egyidejű akkreditálása esetén

A szerződéskötéskor fizetendő, a hároméves szerződés első évére szóló ECDL alapcsomag díjtételei telephelyenként

 • akkreditációs eljárás díja:
  200 000 Ft
 • vizsgáztatók képzése:
  10 000 Ft/vizsgabiztos, vagy vizsgabiztos ÉS kapcsolattartó, 5000 Ft/kapcsolattartó
 • az akkreditációkor előre megvásárolandó vizsgakártyák ára (az alábbi konstrukciók közül választhatóan):
  25 db felnőtt kártya (7500 x 25 = 187 500 Ft)
  30 db diák kártya (5500 x 30 = 165 000 Ft)
  15 db felnőtt és 10 db diák kártya (112.500 Ft + 55.000 Ft = 167 500 Ft)

A második és harmadik évben, illetve a szerződés meghosszabbítása esetén a további években az éves üzemeltetési díj telephelyenként

150 000 Ft

Az éves díj tartalmazza:

 • az ECDL Iroda minőségbiztosítási tevékenységét;
 • az európai rendszerbe való regisztráció költségét;
 • az ECDL működésével kapcsolatos egyéb adminisztrációs és oktatás-kiegészítő tevékenységet.

Egy intézmény 7 vagy több telephelyének egyidejű akkreditálása esetén

A szerződéskötéskor fizetendő, a hároméves szerződés első évére szóló ECDL alapcsomag díjtételei telephelyenként

 • akkreditációs eljárás díja:
  200 000 Ft
 • vizsgáztatók képzése:
  10 000 Ft/vizsgabiztos, vagy vizsgabiztos ÉS kapcsolattartó, 5000 Ft/kapcsolattartó
 • az akkreditációkor előre megvásárolandó vizsgakártyák ára (az alábbi konstrukciók közül választhatóan):
  15 db felnőtt kártya (7500 x 15 = 112 500 Ft)
  20 db diák kártya (5500 x 20 = 110 000 Ft)
  10 db felnőtt és 5 db diák kártya (75.000 Ft + 27.500 Ft = 102 500 Ft)

A második és harmadik évben, illetve a szerződés meghosszabbítása esetén a további években az éves üzemeltetési díj telephelyenként

135 000 Ft

Az éves díj tartalmazza:

 • az ECDL Iroda minőségbiztosítási tevékenységét;
 • az európai rendszerbe való regisztráció költségét;
 • az ECDL működésével kapcsolatos egyéb adminisztrációs és oktatás-kiegészítő tevékenységet.

Vizsgakártyára vonatkozó mennyiségi kedvezmények

Az alábbi mennyiségek megrendelése és kifizetése esetén a felnőtt ECDL Standard vizsgakártyák kedvezményes ára a következő:

 • 101-500 db közötti kártya egy idejű vásárlása esetén 7000 Ft/db
 • 501-1000 db közötti kártya egy idejű vásárlása esetén: 6000 Ft/db
 • 1000-nél több kártya egy idejű vásárlása esetén: 5500 Ft/db

Az alábbi mennyiségek megrendelése esetén a felnőtt ECDL Base vizsgakártyák kedvezményes ára a következő:

 • 101-500 db közötti kártya egy idejű vásárlása esetén 5800 Ft/db
 • 501-1000 db közötti kártya egy idejű vásárlása esetén: 5600 Ft/db
 • 1000-nél több kártya egy idejű vásárlása esetén: 5200 Ft/db

Egyéb rendelkezések

 • Az egyes díjtételek az SZJ 804 2209-es számú, “egyéb máshova nem sorolható oktatás” kategóriába tartoznak.
 • Pótlólagos díjakat is előír időnként az NJSZT, amelyeket a Vizsgaközpont fizet, azzal az indoklással, hogy a Társaságnak további teendői vannak a Vizsgaközpont tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatban, amennyiben a Vizsgaközpont a szerződésben rögzített kötelezettségei közül bármelyiket megszegné.

Az ECDL akkreditációs alapcsomag díja, illetve az éves üzemeltetési díj, amely az akkreditáció utáni években, az akkreditáció hónapjában esedékes, évenként egy összegben fizetendő az NJSZT bankszámla-számára
(SBERBANK 14100206-13227949-01000008).

 • Az NJSZT fenntartja az akkreditációs, regisztrációs és az éves felülvizsgálati díj változtatásának jogát. A változások évente február 1-jei hatállyal lépnek életbe.
 • A regisztrációkor kiadandó vizsgakártyát az NJSZT bocsátja a vizsgaközpont rendelkezésére. Az 5.1 pontban meghatározott regisztrációs díjat maximált árként kell tekinteni, attól felfelé eltérni tilos. A regisztrációs díj teljes egészében a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságot illeti.

Copyright © 2016 Nagykanizsai SZC | Minden jog fenntartva!