WPML not installed and activated.

Átfogó fejlesztés valósult meg – GINOP-6.2.3

Megjelent: 2020-12-17 Kategória: Közlemények, Nagykanizsai SZC
0

Átfogó fejlesztés valósult meg a Nagykanizsai Szakképzési Centrumban

GINOP-6.2.3-17-2017-00019 kódszámú projekt keretében európai uniós támogatásból tanulói lemorzsolódást csökkentő fejlesztések valósultak meg a Nagykanizsai Szakképzési Centrumban. A sikeresen záruló projektből a több mint 352 milliós támogatásnak köszönhetően az infrastrukturális fejlesztések mellett tanulást segítő, szabadidős és prevenciós programok szervezésére került sor.

A projekt 2018 év elején kezdődött, amikor egy alapos helyzetfelmérését követően, meghatároztuk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók körét és a lemorzsolódásuk okait. A projekt ezt követően két meghatározó és egymáshoz szorosan kapcsolódó vonalon haladt tovább.

Egyrészt tanulást segítő fejlesztéseket valósítottunk meg, melyhez kapcsolódóan tanulócsoportokat alakítottunk ki, hogy csökkentsük a tanulói lemorzsolódás mértékét. Másrészt a tanulók számára prevenciós valamint a szabadidő hasznos eltöltését célzó programokat szerveztük. Infrastrukturális beruházások keretében fejlesztésre került a kollégium épülete, külső és belső közösségi terek, kialakítottunk számítástechnikai tanulószobákat és mentor helyiségeket, valamint minden iskolában berendezésre került egy közösségi tér. A projekt legsikeresebb fejlesztése a Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakítása volt, ahol a tanulók kicsiben ismerkedhettek a szakmák gyakorlati oldalával. Az itt megvalósuló programokat elsősorban általános iskolás tanulók számára szerveztük, akik a tanári felügyelet mellett többek között 3D-ben nyomtattak, madáretetőt, ajándéktárgyakat és elektronikai alkatrészekkel mozgó figurákat készítettek.

Az újonnan kialakított és felújított helyiségek adnak teret a jövőben is a pályaorientációs programoknak, drog prevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító foglalkozásoknak és egyéb tehetséggondozó tevékenységeknek.

„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.”

forrás: https://kanizsaujsag.hu/hir/202012/atfogo-fejlesztes-valosult-meg-a-nagykanizsai-szakkepzesi-centrumban?fbclid=IwAR20moFu6g5wPxEVOmpX2rzgTJk4aUN6_iSMQma7s8LdVuLHnGfdye4prds

Copyright © 2016 Nagykanizsai SZC | Minden jog fenntartva!